Week tegen Eenzaamheid

Deze landelijke week is van 28 september t/m 2 oktober 2024. In deze week organiseren samenwerkende Coalitiegenoten een programma per wijk. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Wil je als medewerker/organisatie meedoen en aansluiten? Meld je dan aan bij: Tanja Schermerhorn via info@eenzaamheidalkmaar.nl