Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland: Senioren in de wijk

Hogeschool Inholland Haarlem Bijdorplaan 15

In dit symposium presenteren wij met veel trots de start van onze Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland: Senioren in de wijk. Deze Werkplaats Sociaal Domein is er speciaal op gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen in de wijk. Dat vraagt om een samenwerking van diverse domeinen; zorg, welzijn, sport/bewegen, wonen. Drie Inholland-lectoraten werken in deze […]