Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland: Senioren in de wijk

Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland: Senioren in de wijk

Delen van deze activiteit via uw eigen social media kanalen wordt zeer gewaardeerd!

In dit symposium presenteren wij met veel trots de start van onze Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland: Senioren in de wijk. Deze Werkplaats Sociaal Domein is er speciaal op gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen in de wijk. Dat vraagt om een samenwerking van diverse domeinen; zorg, welzijn, sport/bewegen, wonen. Drie Inholland-lectoraten werken in deze werkplaats samen rondom dit thema: het lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen (zorg), het lectoraat Empowerment en Professionalisering (sociaal domein) en het lectoraat De Kracht van Sport en Bewegen (sport en lifestyle).

Dagvoorzitter Marcel Ham (Movisie en hoofdredacteur van het Tijdschrift Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl) gaat onder andere in gesprek met Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen. Daarnaast vertellen de verschillende lectoren wat de werkplaats de komende jaren wil bereiken en welke vraagstukken er spelen.

Er worden diverse workshops aangeboden om een beter beeld te krijgen van ons als werkplaats. Daarnaast zijn er workshops rondom community care. We sluiten de middag af met de presentatie van het jaarboek van sociale vraagstukken met als titel: Ouderen als oplossing. Over seniorisme, samenleven en solidariteit. In dit boek wordt gekeken hoe ouderen een veel actievere rol in de samenleving kunnen spelen. Wat zit er daarbij in de weg? Denk aan beeldvorming en een onwelkome samenleving. Hoe kan het sociaal domein helpen deze barrières te overwinnen? Een keur van auteurs verdiept zich daarin, met onder andere Lilian Linders, Paul Schnabel, Anja Meulenbelt, Marcel Canoy, Suzan van der Pas, Marcel Spierts, Tineke Abma en Anja Machielse.

Een week voorafgaand aan het symposium sturen wij u het definitieve programma en informatie over de workshops toe.
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven voor een workshop.

Aanmelden kan hier of via de aanmeldknop in de afbeelding. Mocht u zich al hebben opgegeven, dan hoeft u niets te doen. Heeft u zich al opgegeven, maar bent u toch niet in de gelegenheid te komen, wilt u dat dan alstublieft via een reply op deze mail aan ons doorgeven? Het aantal plaatsen is namelijk beperkt en de belangstelling is groot.

Check de pagina van de aanbieder of de datum en/of tijd (nog) klopt