Van Week tegen Eenzaamheid naar Week van de ontmoeting?

Van Week tegen Eenzaamheid naar Week van de ontmoeting?

Delen van deze activiteit via uw eigen social media kanalen wordt zeer gewaardeerd!

Deze landelijke week is van 28 september t/m 2 oktober 2024.
In deze week organiseren de samenwerkende Coalitiegenoten een programma per wijk in gemeente Alkmaar.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang onder de werktitel:
Tijd voor een (ge)bakkie.
Voor mensen die zin hebben in een praatje.

Het doel is om mensen te bereiken die niet zo makkelijk hun huis uit gaan én om de aandacht weer te vestigen op de eenzaamheid in de samenleving.
De werkgroep bereidt het programma zó voor dat organisaties deze per wijk op maat kunnen organiseren voor de bewoners.
Oók werkt de werkgroep een vervolgplan uit: wat gaan we doen ná de gebaksactie?
De plannen worden besproken in het Coalitieoverleg van 2 juli. Daar wordt ook voorgesteld om deze week een andere naam te geven: Week van de ontmoeting?
Wil je als medewerker/organisatie meedoen en aansluiten? Meld je dan aan bij: Tanja Schermerhorn via info@eenzaamheidalkmaar.nl

Check de pagina van de aanbieder of de datum en/of tijd (nog) klopt