Omgaan met verandering – cursus voor naasten van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Omgaan met verandering – cursus voor naasten van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Delen van deze activiteit via uw eigen social media kanalen wordt zeer gewaardeerd!

Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner/naasten. In deze cursus staat het omgaan met veranderingen centraal en is er volop aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en delen van emoties.

Voor wie
De cursus is bestemd voor naasten van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Wat ga je doen?
De eerste bijeenkomsten zijn met name gericht op toename van kennis, zodat meer inzicht in de persoonlijke situatie ontstaat. Daarna is er meer aandacht voor het delen van ervaringen en emoties en het uitwisselen van praktische tips.

hoe werken de hersenen?
wat zijn mogelijke gevolgen van hersenletsel (functiestoornissen, gedragsveranderingen)
omgaan met hersenletsel; handvatten en praktische tips
hoe kun je hulp organiseren
gevoelens en strijd
omgaan met stress
toekomstperspectieven
Doel van de cursus

Het leren omgaan met de veranderde situatie.

Bijeenkomsten
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en vindt plaats op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur.

Check de pagina van de aanbieder of de datum en/of tijd (nog) klopt