Alkmaar Taal Thuis | maandag- en donderdagmiddag

Alkmaar Taal Thuis | maandag- en donderdagmiddag

Delen van deze activiteit via uw eigen social media kanalen wordt zeer gewaardeerd!

Laagdrempelig taalcafé
“Onze kracht is het bieden van praktische en mentale steun waarbij taal, vriendschap en cultuur centraal staan.”
Alkmaar Taal Thuis biedt gratis conversatielessen aan mensen die de Nederlandse taal beter willen beheersen.
Iedereen is welkom bij het laagdrempelige Taalcafé op maandag- en donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur.
Locatie: Ontmoetingscentrum Wijkwaard, Muiderwaard 236D, ALKMAAR

Alkmaar Taal Thuis is voortgekomen uit het Alkmaar Freedom House. Dat was een initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken en bood taalonderricht aan asielzoekers. Met de sluiting van de twee AZC’s in Alkmaar kwam in mei 2019 een eind aan deze activiteit. Maar de behoefte aan een laagdrempelige taalcafé bleef bestaan. Reden voor diverse vrijwilligers om hun werk voort te zetten.

Check de pagina van de aanbieder of de datum en/of tijd (nog) klopt